Wojewódzki grozi paparazzi

0 wojewodzki-kuba

Kuba Wojewódzki chyba przechodzi andropauzę (niektóre objawy: nadmierna wrażliwość, częsta zmiana nastrojów, a niekiedy także depresja. To powoduje, że niektórzy […]